Immersive images combining: Sky , Angle and Health Care

A man sitting on a couch in front of a laptop computer A kitchen with a refrigerator, stove, microwave and sink. A man sitting on a couch in front of a laptop computer. A bathroom with a toilet and a sink. A room with a large mirror and a lamp
AllAgeHub // Interaktiva miljön Välkommen till AllAgeHubs interaktiva miljö på Chalmers Teknikpark i Göteborg. Här finns cirka 50 företag representerade med diverse produkter och tjänster inom välfärdsteknik och tillgängliga boend…