Immersive images combining: Sky , Atmosphere and Health Care

OT View 2 - Norvic International Hospital A bathroom with a toilet, sink, mirror and shower. A room filled with lots of furniture and a window. A white toilet sitting next to a window. A kitchen with a refrigerator, stove, and sink
AllAgeHub // Interaktiva miljön Välkommen till AllAgeHubs interaktiva miljö på Chalmers Teknikpark i Göteborg. Här finns cirka 50 företag representerade med diverse produkter och tjänster inom välfärdsteknik och tillgängliga boend…