Immersive images combining: Sky , Floor and Health Care

A bathroom with a toilet and a sink A room with a desk and a desk with a computer on it. A man standing in a kitchen next to a counter. A black and white photo of a toaster oven. A bathroom with a toilet and a sink
A man sitting on a couch in front of a laptop computer A kitchen with a refrigerator, stove, microwave and sink. A man sitting on a couch in front of a laptop computer. A bathroom with a toilet and a sink. A room with a large mirror and a lamp
A group of people sitting around a table A kitchen with a sink, stove and refrigerator. A group of people sitting around a table. A bathroom with a sink, toilet and bathtub. A bathroom with a toilet and a shower
AllAgeHub // Interaktiva miljön Välkommen till AllAgeHubs interaktiva miljö på Chalmers Teknikpark i Göteborg. Här finns cirka 50 företag representerade med diverse produkter och tjänster inom välfärdsteknik och tillgängliga boend…
A living room with a couch and a tv A kitchen with a refrigerator a sink and a window. A living room with a couch and a tv. A kitchen with a refrigerator, stove, and sink. A room with a desk, chair, and a television
A bathroom with a sink, toilet and shower A bathroom with a sink, toilet, and shower. A bathroom with a sink, toilet and shower. A bathroom with a sink, toilet and a mirror. A living room with a couch, television and a television
A refrigerator filled with lots of food and drinks A refrigerator filled with lots of food and drinks. A kitchen with a refrigerator and a table. A refrigerator filled with lots of food and drinks. A refrigerator filled with lots of food and drinks