Immersive images combining: Sky , Technology and Health Care

A man holding a nintendo wii game controller A room with a window and a window. A man holding a nintendo wii game controller. A bathroom with a toilet and a sink. A room that has a bed and a table in it
AllAgeHub // Interaktiva miljön Välkommen till AllAgeHubs interaktiva miljö på Chalmers Teknikpark i Göteborg. Här finns cirka 50 företag representerade med diverse produkter och tjänster inom välfärdsteknik och tillgängliga boend…