AllAgeHub // Interaktiva miljön Published on Apr 03, 2018
2,923 views

Välkommen till AllAgeHubs interaktiva miljö på Chalmers Teknikpark i Göteborg.
Här finns cirka 50 företag representerade med diverse produkter och tjänster inom välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer.

Läs mer på www.allagehub.se